top of page

Acerca de

Voye lajan Ayiti

Mwen voye kòb nan peyi Chili an Ayiti
nan mwens ke 1 èdtan.

KV_Moncash_girofacil .png

Gras a entegrasyon Prism Transfer, nou ofri transfè rapid soun kont MonCash ak nan biwo Fonkoze yo.

Yon pri abòdab ak yon sèvis ki pi rapid ke tout lòt yo. Depi w fin fè depo sou kont GiroFacil, transfè a ap disponib imedyatman. Pa pèdi tan w, voye lajan Ayiti ak GiroFacil.

Transfè imedyat nan yon bous MonCash, pa solid sèlman si moun k ap resevwa a gen yon bous konplè. Si ou pa gen li aktif, ou dwe ale nan yon branch Digicel epi mande aktivasyon an (nou rekòmande pou mande aktivasyon transfè entènasyonal pou bous ou pandan menm vizit la).

Aktivasyon MonCash Full Wallet ka pran jiska 14 jou.

Pèmèt transfè entènasyonal nan telefòn ou

Moun k ap resevwa kob nan MonCash la, dwe anrejistre nan MonCash epi aktive otorizasyon pou resevwa transfè entènasyonal. Pou sa a, moun nan dwe swiv etapa sa yo:

 1. Tape * 202 # sou telefòn  

 2. Chwazi opsyon 6 Sèvis Finansye

 3. Peze opsyon 1 Transfè Lajan Entènasyonal  

 4. Pou fini, chwazi opsyon 1 Prism Transfè.

  

Aprè sa, w ap kapab resevwa transfè entènasyonal de GiroFacil a MonCash.

Koman ou ye GiroFacil

Kisa w dwe fè pou voye Lajan nan GiroFacil:

Antre sou sit la www.girofacil.com oswa telechaje app sou playstore o Appstore  

 1. Chwazi peyi w ap voye lajan an  

 2. Seleksyone kantite lajan ou vle voye a

 3. Antre oubyen anrejistre w sou sistèm nan  

 4. Chwazi moun k ap resevwa l la oubyen anrejistre l.

 5. Chwazi kote moun nan dwe retire lajan an("Transfè nanWallet MonCash bous ap disponib si sèlman moun k ap resevwa a gen yon kont MonCash epi kont sa dwe otorize pou resevwa transfè entènasyonal).  

 6. Chwazi motif ki fè w ap fè transfè a. Anjeneral yo chwazi "Transfè pou Fanmi".  

 7. Aprè sa, ap gen yon rezime enskripsyon ki parèt sou ekran an

 8. Finalman, ou dwe fè yon depo sou kont bank GiroFacil la pou menm kantite lajan w ap voye a ( Si w te chwazi $15 000 pesos, ou dwe transfere $15 000 pesos sou kont GiroFacil la)

 

Ou fini la. W ap jwenn yon imèl k ap avize w lè lajan an disponib

fonkoze.png

Retire lajan kach nan biwo Fonkoze yo.

Cheke youn ki pi pre w, klike sou kat la.

Fonkoze-Retail.png
Sucursales Digicel.PNG
Digicel.png

Aktive kont MonCash la oswa retire lajan nan biwo Digicel yo. Chache youn ki pi pre w, klike sou kat la.

Plis pase 4000 pwen kote pou mande èd oswa retire lajan kach.

Si w bezwen èd rele nan nimewo + 56 9 8601 7757 sa oubyen ekri noun email sa haiti@girofacil.com

Ejecutivo-de-Servicio-al-Cliente.png

SONJE: 
RUT moun ki anrejistre dwe menm ak moun ki fè transfè sou kont bank GiroFacil la

fonkoze.png
MonCash.png
logo-tzen.png

Sèlman jiska 30 Novanm:

sèvi ak kòd "BYENVENI" pou evite peye frè transfè a.

bottom of page